szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności

 In English: about us
Nasi partnerzy

Dalmyt - pest control, zwalczanie szkodników, kontrola szkodnikówProgram

27 października 2016 r. odbędzie się Konferencja szkoleniowa "Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej"

Program

Formularz zgłoszeniowy


6-7 września 2016 r. "Wymagania dla eksportu mięsa na rynek amerykański"

Program

Formularz zgłoszeniowy


 

24 sierpnia 2016 r. w Mszczonowie odbędzie się Konferencja szkoleniowa  "Eksport jabłek do Chińskiej Republiki Ludowej"

Program

Formularz zgłoszeniowy


19 lipca 2016 r. w siedzibie Biura Promocji Jakości  odbyło się szkolenie ”Wymagania eksportowe Chińskiej Republiki Ludowej dla mięsa drobiowego”.

Najświeższe informacje dotyczące specyfiki rynku chińskiego przekazali uczestnikom prowadzący: Joanna Gołębiowska - Główny Specjalista w Biurze Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Jacek Kucharski – Z-ca Głównego Lekarza Weterynarii ds. Bezpieczeństwa Żywności Pochodzenia Zwierzęcego oraz Pasz, Farmacji i Utylizacji.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
1. Omówienie nowych wymagań eksportowych w kontekście otwarcia rynku ChRL na rodzime produkty (zaprezentowanie i doprecyzowanie aktualnie obowiązujących norm prawnych – wprowadzone 01/10/2015).

2. Struktura i funkcje poszczególnych jednostek administracyjnych nadzoru ChRL (wyjaśnienie struktury administracyjnej celem ukazania kompetencji poszczególnych jednostek administracyjnych).
3. Sposoby i możliwości pozyskania rynku ChRL na nowe produkty (omówienie kolejności działań koniecznych do otwarcia rynku celem uruchomienia eksportu)
4. Omówienie nomenklatury charakterystycznej dla rynku chińskiego w kontekście eksportu jadalnych części drobiu grzebiącego (doprecyzowanie podziału elementów mięsa drobiowego zgodnie z normami ChRL).
5. Dobrostan drobiu jako kluczowy element pozyskiwania mięsa drobiu grzebiącego na rynek ChRL.
6. Dioksyny jako problem globalny - sposoby monitorowania jako zabezpieczenie przed ewentualnym skażeniem produktów dedykowanych na rynek ChRL.

Joanna Gołębiowska i Jacek Kucharski
Jacek Kucharski

Powstał Zespół do spraw reformy systemu bezpieczeństwa żywności.

W dniu 7 marca br. minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powołał Zespół do spraw reformy instytucjonalnej systemu bezpieczeństwa żywności.

W skład Zespołu wchodzą :

Przewodniczący Andrzej Chodkowski – Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

- Włodzimierz Skorupski – Główny Lekarz Weterynarii,

- Stanisław Kowalczyk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,

- Wojciech Wojtyra – dyrektor generalny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

- Krystian Popławski – dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa MRiRW,

- Grzegorz Wykowski – dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego MRiRW,

- Bogusław Rzeźnicki – dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin MRiRW,

- Waldemar Sochaczewski – dyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW,

- Tadeusz Wojciechowski – prezes Biura Promocji Jakości

Więcej


Wigilia w Biurze Promocji Jakości

18. grudnia 2015 r. w siedzibie BPJ w Warszawie, odbyło się wigilijne spotkanie Rady Programowej wydawnictwa i zaproszonych gości.
W spotkaniu wzięli udział m.in.: Ewa Lech - wiceminister rolnictwa, prof. Stanisław Kowalczyk Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, prof.Stanisław Zięba - b.minister rolnictwa, Gabriel Janowski - b.minister rolnictwa, Stanisław Berger - SGGW, Andrzej Gantner - dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności, Jacek Leonkiewicz - prezes Animal by Products, Marek Przeździak - prezes Polbisco Stowarzyszenia Polskich Producentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych, za-ca redaktora naczelnego Bezpieczeństwa i Higieny Żywności Grażyna Michalak oraz redaktor naczelny Tadeusz Wojciechowski. Zebrani śpiewali kolędy i rozmawiali o czekających branżę wyzwaniach w nadchodzących latach. Spotkanie uświetnił swoim występem młody baryton Aleksander Kamedulski, z którym wszyscy śpiewali kolędy.

Świąteczne Życzenia od biskupa Piotra Sawczuka


 

2 grudnia w hotelu JM w Warszawie odbyła się konferencja "Nowe standardy higieny i bezpieczeństwa żywności w UE" zorganizowana przez Biuro Promocji Jakości oraz Polski Komitet Normalizacyjny.

 

Dotyczyła ona Certyfikacji usług ochrony przed szkodnikami na Normę PN-EN 16636:2015-03 .

Prelegentami i uczestnikami dyskusji podczas konferencji byli : Wiceminister rolnictwa Ewa Lech, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego dr inż. Tomasz Schweitzer, Zastępca Prezesa PKN ds. Normalizacji Jolanta Kochańska, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych prof. Stanisław Kowalczyk, Dyrektor Rozwoju IFS na terenie Europy Środkowej i Wschodniej Marek Marzec, Dyrektor European Qualification Alliance SCE dr Susanne Lehnert (Niemcy) oraz dr Sebastian Jarzębowski, PKN Sławomir Wilczyński, Prezes Zarządu Polskiej Federacji Pest Control Tadeusz Wojciechowski, Kierownik ds. Technologii Produktów na Europę Centralną, Audytor Wiodący Tesco Agnieszka Wryk, Prezes Animal by Products – Polskiego Związku Przetwórców Jacek Leonkiewicz, Dyrektor Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji dr Maria Andrzej Faliński.

 

Więcej


 

08.10.15 r. odbyło się Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  "Czy w Polsce potrzebna jest reforma urzędowej kontroli żywności? "


- Genezę reform urzędowej kontroli jakości – przedstawił Tadeusz Wojciechowski, Prezes Zarządu Biura Promocji Jakości Sp. o.o.


- Unijne i krajowe regulacje prawne urzędowej kontroli żywności (omówienie struktury i wskazanie stanu obecnego) – przedstawił dr Paweł Wojciechowski, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,


- Urzędowa kontrola żywności w Polsce. Problemy, zagrożenia, wyzwania – przedstawił Jacek
Leonkiewicz,
Prezes Animal By Products - Polski Związek Przetwórców.

Wideo

Zapisz się do naszego newslettera

 

Chcesz dostawać najnowsze informację?

Bądź na bieżąco!

Zapisz się.

Nasze wydawnictwa
"Bezpieczeństwo i Higiena Żywności"
Zamów prenumeratę

FORMULARZ
2006-2007 © Biuro Promocji Jakości
szkolenia HACCP, GHP, GMP, bezpieczeństwo żywności, jakość żywności
Projekt & cms: www.zstudio.pl